1 Comment on “Dzô Hội đồng Nhân quyền

  1. Lạy Trời…cho những tù nhơn – nhứt là những tù nhơn lương tâm – bớt đau đớn, bầm dập…!!

    Hy vọng bức tường “Human Rights” đủ độ dày, có thể ngăn cản được vận tốc massive của quả bóng sắt máu CS chăng(?)