Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do”: Điều trần tại Quốc hội Canada

Dương Đất Lạnh | DCVOnline

boatpeople1OTTAWA (2/04/2015) | Chiều ngày 1 tháng 4, 2015 Ủy ban Thường trực về Di sản Canada (CHPC) tại Hạ viện Quốc hội Canada đã có buổi điều trần về Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do”.

Trong phần đầu của buổi điều trần trước Ủy ban Thường trực Hạ Viện gồm Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải (đảng Bảo thủ Cấp tiến), người bảo trợ Dự luật S-219 – “Ngày Hành trình tìm Tự do”, và bà Nguyễn Hoàng Đài Trang đã trình bày quan điểm hai quan điểm trái ngược. Những nhân chứng điều trần ở phần hai là các ông Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bằng Trác phản đối một số điểm trong Dự luật S-219 và ông Đào Bá Ngọc hoàn toàn ủng hộ Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do”.

Trong Ủy ban Thường trực, dân biểu Stephane Dion (đảng Tự Do, Saint-Laurent—Cartierville) đã phát phiểu và nhiệt tình ủng hộ dự luật S-219 – “Ngày Hành trình tìm Tự do”; một dân biểu khác của Ủy ban, bà Rathika Sitsabaiesan (đảng Tân Dân chủ, Scarborough–Rouge River), đã đặt một số vần đề về nội dung của Dự luật, ví dụ như tại sao lại là ngày 30 tháng Tư. Tuy nhiên trong phần trao đổi ngoài buổi điều trần bà Sitsabaiesan có vẻ như đã cho biết bà đặt câu hỏi như một người làm chính trị.

Riêng nhóm của bà Nguyễn Hoàng Đài Trang, và các ông Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bằng Trác phản đối dự luật S-219 ở những điểm:

  1. Ngày 30 tháng 4 không phải là “Ngày Hành trình tìm Tự do” mà là ngày vui mừng của nước Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Họ đề nghị dùng ngày 27 tháng 7, tình cờ lại là ngày Thương binh của nước CHXHCNVN.
  2. Thuyền nhân tị nạn cộng sản chỉ là những người thuộc “chế độ” cũ đến Canada trước từ 1975-1979

Dân biểu Gordon Brown, chủ tịch Ủy ban Thường trực về Di sản Canada (CHPC) đã báo cáo với Quốc hội như sau:

Báo cáo thứ Mười một của Ủy ban Thường trực về Di sản Canada (CHPC)

Đúng theo Thứ tự Tham chiếu ngày thứ Tư 25 tháng 3, 2015, Ủy ban đã xem xét Dự luật S-219, một Đạo luật về một ngày quốc lễ kỷ niệm cuộc di tản của người tị nạn Việt Nam và việc họ được đón nhận ở Canada sau ngày Sài Gòn sụp đổ và kết thúc Chiến tranh Việt Nam, hôm thứ Tư 1 tháng 4, năm 2015 Ủy ban đã đồng ý báo cáo Dự luật không có sửa đổi.

Một bản sao của Biên bản liên liên quan đến phiên họp (số 39) đã được đệ trình.

DCVOnline sẽ tiếp tục  đưa tin về Biên bản của Ủy ban Thường trực Hạ viện Quốc hội Canada khi có đủ dữ kiện.

Hai hìn trên:  Những người không ủng hộ Dự luật S-219: NguElizabeth McIninch, Nguyễn Hoàng Đài Trang,  và các ông Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bằng Trác. Hình dưới: Những nười ủng hộ: Các ông Lê Duy Cân, Lâm Văn Bé,  Bà Đặng Thị Danh, dân biểu Stephan Dion,  moojtcue dân Toronro, các bà Lâm Hồng Hà, Lê Thanh Nghị, Nguồn ảnh: DCVOnline | Dương Đất Lạnh
Hai hình trên: Những người không ủng hộ Dự luật S-219: Ms. Elizabeth McIninch, Bà Nguyễn Hoàng Đài Trang, và các ông Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bằng Trác. Hình dưới: Những người ủng hộ Dự luật: Các ông Lê Duy Cấn, Lâm Văn Bé, bà Đặng Thị Danh, dân biểu Stephane Dion, ông Kalvin Nhan, bà Lâm Hồng Hà và bạn, Nguồn ảnh: DCVOnline | Dương Đất Lạnh

 

Dương Đất Lạnh tường trình từ Ottawa.

 © 2015 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Những bài liên quan:

2 Comments on “Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do”: Điều trần tại Quốc hội Canada

  1. Tu00f4i u1ee7ng hu1ed9 du1ef1 luu1eadt nu1ea7y vu00ec nu00f3i lu00ean tiu1ebfng nu00f3i ngu01b0u1eddi Viu1ec7t tu1ef1 do tu1ecb nu1ea1n CS tu1ea1i Canada.u0110u00f3 cu1ee7ng lu00e0 lu00fd do tu1ea1i sao Nguyu1ec3n tu1ea5n Du0169ng,u0111u1ea1i su1ee9 VC tu1ea1i Canada,nhu1eefng ngu01b0u1eddi than cu1ed9ng tu1ea1i Canada vu00e0 bu00e1o chu00ed VC phu1ea3n u0111u1ed1i du1ef1 luu1eadt nu1ea7y vu00e0 TNS Hu1ea3i

  2. Nhu1eefng ngu01b0u1eddi khu00f4ng u1ee7ng hu1ed9 du1ef1 luu1eadt nu1ea7y cu00f3 thu1ec3 hu1ecd lu00e0 nhu1eefng tu00ean VC nu1eb1m vu00f9ng nu1ebfu hu1ecd lu00e0 ngu01b0u1eddi Viu1ec7t, cu00f2n ngu01b0u1eddi Canada thu00ec cu00f3 u0111u1ea7u u00f3c phu1ea3n chiu1ebfn tu1eeb nhu1eefng ngu00e0y xa xu01b0a. Cu0169ng chu1eb3ng nu00ean tru00e1ch ngu01b0u1eddi Canada lu00e0m gu00ec, chu1ec9 tru00e1ch ku1ebb “u0103n cu01a1m quu1ed1c gia thu1edd ma CS” mu00e0 thu00f4i. Rang thu1edd u0111i, mai mu1ed1t giu00e0 chu1ebft u00f4ng Hu1ed3 su1ebd gu1eafn cho mu1ed9t vu00e0i cu00e1i huy chu01b0u01a1ng:”Mu1ed9t u0111u1eddi lu00e0m tu00f4i mu1ecdi cho lu0169 Nga Tu00e0u”