Việt Nam: Danh sách 84 tù nhân lương tâm

Tổ chức Ân xá Quốc tế | Amnesty International

ai12 Tháng 7, 2016, Tổ chức ân Xá Quốc tế công bố danh sách 84 người tù lương tâm đang bị chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giam giữ.

Nhà tù biệt giam Việt Nam:  “Hiện hữu nhưng không phải là sống”
Nhà tù biệt giam Việt Nam: “Hiện hữu nhưng không phải là sống”

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: https://www.amnesty.org/en/documents/asa41/4389/2016/en/