Họp báo về vụ kiện tổ chức Việt Tân và “đồng loã”

hDCVOnline

HOUSTON (TX) | Ngày 13 tháng 9, 2017 ông Nguyễn Thanh Tú, con ký giả Đạm Phong, gởi thư mời tham dự buổi trình chiếu video “Hành trình Công lý” và cuộc họp báo “Tìm công lý cho các nhà báo bị sát hại”.

Theo thư mời thì buổi họp báo nêu trên sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai, 2 tháng 10, 2017 – từ 10 AM đến 12 AM, tại Four Points by Sheraton Houston Greenway Plaza, 2828 Southwest Fwy, Houston, TX 77098, USA, Phone: +1 713-942-2111.

Ngoài ông Nguyễn Thanh Tú còn có đại diện của Văn phòng Luật sư Adair Myers Graves Stevenson trình bày và trả lời trong cuộc họp báo.

Kèm theo thư mời là ảnh chụp trang đầu của hồ sơ hai vụ kiện, một ở Toà Liên bang địa khu miền Nam Texas và địa khu District of Columbia.

Nguồn: Nguyễn Thanh Tú

Bị cáo trong hồ sơ ở miềền Nam Texas gồm

– các nhân vật trong Hội đồng Quản trị Cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ với mục đích quảng bá, liên kết mọi người trên thế giới về chủ đề tự do và dân chủ (BBG)
– công ty Đài Ái châu Tự do (RFA) và một số nhân sự kể cả ông Nguyễn Văn Khanh, cựu Giám đốc chương trình Việt ngữ.
– tổ chức không ghi danh với chính phủ Hoa kỳ tên Việt Tân hay Vietnam Reform Party (“Đảng Đổi mới Việt Nam” hoặc tên tự xưng tiềng Việt là “Việt Nam Canh tân Cách mạnh đảng”) cùng cá nhân những nhân vật chủ chốt của tổ chức này như Hoàng Tứ Diuy, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Cơ Định, Đặng Vũ Chấn, v.v.
– công ty Người Việt Inc.
– cá nhân Phạm Phú Thiện Giao
– hai nhân vật khác là bị cáo #1 với bị cáo #10

Nguồn: Nguyễn Thanh Tú

Hồ sơ thứ hai ở D.C. cho thấy ông Nguyễn Thanh Tú kiện Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) về những khiếu nại về những tổ chức mang tên
– “Human Rights for Vietnam Political Action Committee” (HRV PAC).
– “Saigon Broadcasting Television Network” (Đài SBTN) Viettan (“VT”), và
– Loretta Sanchez ( cựu dân biểu Liên bang ở California).

© 2017 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Thư mời do Nguyễn Thanh Tú gởi.

Please follow and like us: