Diễm xưa trong mùa mưa lũ ở Thanh Hoá

Babui

 

Diễm xưa trong mùa mưa lũ ở Thanh Hoá. Tranh Babbui.