Dưới gót chân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga

Babui

 

Dưới gót chân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Tranh Babui.

 

 

 

Please follow and like us: