Oan hồn Mậu Thân trong thơ đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường

Babui

Oan hồn Mậu Thân trong thơ đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tranh Babui.

 

Oan hồn Mậu Thân trong thơ đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tranh Babui.
Oan hồn Mậu Thân trong thơ đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tranh Babui.
Please follow and like us: