1000 ngọn lửa Zippo bị cháy hàng khi đến Đà Nẵng

Babui

1000 ngọn lửa Zippo bị cháy hàng khi đến Đà Nẵng. Tranh Babui.

 

 

Please follow and like us: