Chuyện cái chứng chỉ

Scouts Abound

Thượng nghị sĩ đảng Bảo Thủ Canada Ngô Thanh Hải (được Thủ tướng Stephen Harper đề cử và Thủ hiến David Johnston bổ nhiệm vào Thượng viện năm 2012) là người thường trao chứng chỉ tưởng lệ cho dân Canada gốc Việt.

Nguồn: Scouts Canada

Ngày 15 tháng 3, 2019, ông thượng nghị sĩ vừa trao chứng chỉ

  • hoan nghênh bà Trần Quang Thanh Trang đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Quốc tế về Hướng đạo người gốc Việt (ICCVS) hơn bẩy tháng trước và hứa sẽ ủng hộ bà trong trách nhiệm mới. 
  • hoan nghênh kết quả sinh hoạt của ICCVS từ 1983.
Nguồn: Văn phòng TNS Ngô Thanh Hải

Cái chứng chỉ của ông Thượng nghị sĩ hẳn gây phấn khởi cho người nhận và ICCVS; tuy nhiên đồng thời nó cũng tạo ra những phản ứng trái chiều với ông Ngô Thanh Hải.

Bốn ngày sau, 19 tháng 3, 2019, từ Hoa Kỳ một thành viên của Cựu Hướng đạo và Thân Hữu Hội Hướng đạo Hoa Kỳ, ông Tom Huỳnh, đã gởi cho nghị sĩ Ngô Thanh Hải một điện thu khuyến cáo và một số văn kiện liên hệ.

Ông Tom Huỳnh cho rằng ông Ngô Thanh Hải 

  • có thể đã bị lừa khi cấp cái giấy chứng nhận ngày 15 tháng 3, 2019 có thông tin không chính xác liên quan đến Ủy ban Trung ương Quốc tế về Hướng đạo người gốc Việt (ICCVS);
  • và nhân viên thiếu hoàn toàn hiểu biết về Hiến pháp của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới cũng như sự hình thành của ICCVS.

Ông Tom Huỳnh cũng khuyến cáo ông Ngô Thanh Hải nên tìm hiểu vấn đề trước khi cấp giấy chứng nhận vì nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho thanh danh của chính ông.

Your Certificate of Recognition 3.15.2019

t.huynh@1stcounsel.com via gmail.com
Mar 19, 2019, 7:22 PM (17 hours ago)
to thanhhai.ngo

SENT VIA EMAIL thanhhai.ngo@sen.parl.gc.ca, AND FAX TO (613) 943-1592

March 19, 2019

Senator Thanh Hai Ngo
Canada’s Parliament Buildings
111 Wellington St.
Ottawa ON, K1A 0A4

Dear Senator Ngo:

It appears that you have been misled into issuing a “Certificate of Recognition” dated March 15, 2019 which contains inaccurate information regarding the “International Central Committee of Vietnamese Scouting” (ICCVS). Regrettably, by issuing the said certificate, you and your staff are displaying a complete lack of knowledge of the Constitution of the World Organization of the Scout Movement as well as the formation of the ICCVS.

I hope you will be more cautious and should have a clear understanding of the issue in question before giving away any “Certificate of Recognition” in the future to avoid negative impact on your reputation.

Please find the attached letter of 3/13/2019 from the Boy Scouts of America concerning the ICCVS and other related documents for your reference.

Yours Sincerely,

Tom Huynh

Member, Scouting Alumni & Friends
Boy Scouts of America

Enclosures

https://drive.google.com/open?id=1mbJFGfpxqjlFmVUb9HDnCNX30YfQpsu5-

https://drive.google.com/open?id=1TtFu5GscYaRdq3vVi-AJpg1VRY1pLmQw

https://drive.google.com/open?id=1PRs4GWbGV1WDADEg7LTQDTweyUVrW0np

https://www.scout.org/Constitution

Ông Tom Huỳnh còn đính kèm hai văn kiện

  • Lá thư ông Tom Huỳnh gới cho ông Tom Price, Ủy viên Điều hành, Tổng Giám Đốc Hội Hướng đạo Canada, ngày 2 tháng 3, 2019 phàn nàn rằng bà Trần Quang Thanh Trang, trong đồng phục Hướng đạo Canada, đã công khai và trắng trợn can thiệp vào nội bộ của Hội Hướng đạo Hoa Kỳ (BSA) tại Hoa Kỳ, gây hoang mang cho cha mẹ và trưởng của Hướng đạo sinh gốc Việt của cả hai hội Hướng đạo Canada (Scouts Canada) và Hoa Kỳ (BSA). Ông Tom Huỳnh tin rằng ban lãnh đạo Hội Hướng đạo Canada cần làm sáng tỏ vấn đề.

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Scouts Abound, Chuyện cái chứng chỉ, Mar 20, 2019