Canada có vấn đề phân biệt chủng tộc hay không?


Frances Woolley | DCVonline

Tại Canada, tỉ số người nhập cư, thành viên của các nhóm thiểu số dễ nhận ra, đã ở khoảng 80% trong suốt 25 năm.

Về cuộc thăm dò EKOS

Một cuộc thăm dò gần đây của EKOS cho thấy “tỷ lệ người [Canada] nghĩ rằng số người thiểu số dễ nhận ra (visible minorities) đang tăng lên đáng kể và không còn kém sự phản đối người nhập cư nói chung (như đã thấy trong lịch sử).”

Dưới đây là đồ thị cho thấy câu hỏi mà EKOS đã hỏi và khuynh hướng dài hạn trong câu trả lời của người Canada:

Nguồn: EKOS

Cuộc thăm dò đã tạo ra một số thảo luận nhất định (ví dụ: tại đâytại đây). Andray Domise, viết trên Macleans, cho rằng:

“Và dân số nhập cư của Canada phân bố khá đồng đều giữa nhiều quốc gia (ví dụ, không giống như Hoa Kỳ là nơi có nhiều người nhập cư từ Mexico), thực tế nhận định ‘có quá nhiều người thiểu số da màu’. không có cơ sở vững chắc, Chỉ những người thông thạo kỹ thuật mới có đủ kiến ​​thức về các sắc tộc của di dân ở Canada, điều này đã khiến cuộc thăm dò của EKOS trở thanh một một cuộc kiểm nghiệm về vấn đề phân biệt chủng tộc ở Canada.”

Andray Domise, Macleans

Thông thạo kỹ thuật? Chúng tôi có mặt và chúng tôi nghe thấy lời yêu cầu của bạn!

Cuộc điều tra dân số chi tiết năm 2016 đã hỏi hàng triệu người Canada về nguồn gốc dân tộc và lịch sử nhập cư của họ. Tra cứu trong Microfile về  cuộc điều tra dân số năm 2016, tôi ước tính phần người nhập cư sống ở Canada thuộc các nhóm  nhóm dân tộc thiểu số theo năm nhập cư.

Nguồn: F. Wooley/20016 Cenus PÙM

Từ năm 1885, khi bắt đầu đánh thuế người nhập cư Trung Quốc, cho đến khi đổi mới chính sách nhập cư vào cuối những năm 1960 và đầu thập niên 1970, Canada đã không hoan nghênh chào đón những người nhập cư thiểu số dễ nhận ra. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi vào những năm 1970 và 1980. Tỉ số người nhập cư là thành viên của các nhóm thiểu số dễ nhận ra đã ở khoảng 80% trong suốt 25 năm.

Những người quan tâm đến sự phân bố chi tiết các nhóm người nhập cư của các nhóm thiểu số dễ nhận ra khác nhau có thể tham khảo tài liệu ở đây (pdf) đầy dủ  những phân tích chi tiết. Vì đây là những con số thu thập trong cuộc thăm dò nên có thể có một số lỗi. Thay đổi nhỏ hàng năm trong thành phần của người nhập cư phần lới phản ảnh sự thay đổi trong cách lấy mẫu của cuộc thăm dò. Tuy nhiên, những thay đổi lớn có ý nghĩa, chẳng hạn như sự gia tăng số người Trung Quốc di cư vào cuối những năm cuối thập niên 1990 trước khi Anh bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc, cũng như các khuynh hướng dài hạn.

© 2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn:  About that EKOS poll | Frances Woolley | Worthwhile Canadian Initiative|  April 22, 2019.