Trung Hoa là tư bản và Mỹ là xã hội chủ nghĩa? Nói như đùa.

Alex Lo | DCVOnline

Ông chủ vốn cổ phần tư kinh tế gia tiến sĩ Weijian Shan có một số nhận xét nghiêm túc khác thường về Trung Hoa và Hoa Kỳ

Weijian Shan: Mọi người không biết Trung Hoa tư bản như thế nào, Havard Business Review

Một số bình luận gia có đủ kiến thức thông thường, những người khác muốn tỏ ra trái ngược. Weijian Shan là một tổng hợp tốt. Một lý do là dù ông ấy thường xuyên viết các bài bình luận mang tính khiêu khích cao, kể cả cho tờ báo SMCP này, ông ấy giống một học giả và một người đầu tư lớn. Ông ta phải đặt tiền của mình – hàng triệu và hàng triệu đô la – để chứng minh cho lời nói của ông ấy.

Gần đây, ông ta bắt bẻ tôi vì đã đưa ra tuyên bố sai lầm về đường chín đoạn của Trung Hoa ở Biển Đông. Tôi tưởng anh ấy hiểu lầm nhưng anh ấy tỏ ra hiểu biết hơn tôi rất nhiều.

Nhận định mới nhất của ông về Trung Hoa và Hoa Kỳ, trongcuộc phỏng vấn với tổng biên tập tạp chí Harvard Business Review, đưa ra nhiều nhận xét hấp dẫn.

Một số điểm hầu như không gây tranh cãi. Ví dụ, “Trung Hoa đã chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư sang mô hình tăng trưởng do mức tiêu dùng của tư nhân dẫn dắt”, nhưng nó không đủ nhanh.

“Khu vực quốc doanh vẫn còn quá lớn và kém hiệu quả.” Chúng cần được tư nhân hóa, cùng với việc mở rộng tiêu dùng tư nhân, để duy trì tăng trưởng trong tương lai.

Nhưng một số tuyên bố của ông phản trực giác và có thể gây tranh cãi đối với nhiều người. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ấy đã đúng.

Mọi người không biết Trung Hoa tư bản như thế nào:

“Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc là kết quả của việc áp dụng nền kinh tế thị trường và doanh nghiệp tư nhân. Trung Hoa là một trong những thị trường mở nhất trên thế giới: Đây là quốc gia thương mại lớn nhất và cũng là nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất, vượt qua Hoa Kỳ vào năm 2020.”

Weijian Shan

Hoặc về mức độ xã hội chủ nghĩa của Hoa Kỳ, ông nói, “với hệ thống An sinh Xã hội và các chính sách của Mỹ để đánh thuế người giàu bằng cách thu thuế lợi tức tư bản. Trung Hoa vẫn đang trong tiến trình xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội mà phần lớn là chưa được xác định và cung cấp đầy đủ, đồng thời nước này không đánh thuế đối với thu nhập từ vốn đầu tư cá nhân. Năm 2020, Trung Hoa có nhiều tỷ phú hơn Hoa Kỳ… do đó, bất bình đẳng ở Trung Hoa lớn hơn ở Hoa Kỳ.”

Trung Hoa không phải mối đe dọa về ý thức hệ:

“Một Trung Hoa đang trỗi dậy có thể là mối đe dọa đối với vị thế kinh tế và kỹ thuật của Mỹ, nhưng không phải là đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ, bởi vì Trung Hoa không xuất khẩu ý thức hệ hoặc hệ thống chính trị của mình và không muốn có sự thay đổi chế độ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng nó sẽ không lùi bước trước những tuyên bố về lãnh thổ của mình, tất cả đều có trước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mối nguy thực sự là vấn đề Đài Loan.”

Weijian Shan

Nghe có vẻ đúng. Tuy nhiên, tôi tự hỏi có bao nhiêu chính khách Hoa Kỳ sẽ lắng nghe.

© 2021 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: China is capitalist and the US socialist? You must be joking | Alex Lo | SCMP  | April 25 2021.