Đặng Ngữ Nhưng một cái cây vốn sinh trưởng từ miền Trung vẫn luôn nhìn xuống gốc rễ của mình…và thỉnh thoảng tôi vội vã trở về ăn một bữa cơm với Mẹ. Please follow and like us:

Đặng Ngữ […] “Em người miệt nào dậy?” mấy cổ sẽ không e ngại mà trả lời “em người Cần Thơ; em người Vĩnh Long, em người Sóc Trăng…” Please follow and like us: