Tin AFP | DCVOnline lược dịch Người bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Hải đến sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày 21 Tháng 10 2014 tại Los Angeles, California. Blogger “Điếu Cày”, đã bị kết án tù 12 …

Việt Nam trả tự do cho blogger để lấy điểm với đồng minh Read more »

Jörg Eigendorf | Trà Mi lược dịch “Định chế “Đạt Lai Lạt Ma” quan trọng chính vì quyền lực chính trị của nó […] Người Tây Tạng không cần phải có Đức Đạt Lai Lạt Ma nữa.” Đạt Lai Lạt …

Đạt Lai Lạt Ma nói về cải cách Trung Quốc và những thách thức ở Tây Tạng Read more »