Nguyễn Văn Lục Một lên tiếng cảnh báo về một tương lai đen tối khi con người do lòng tham không tôn trọng trật tự thiên nhiên và trật tự con người thì hậu quả không biết đâu mà lường …

Tiếp cận với lòng tham vô đáy, con đường gần nhất đi tới phá sản xã hội, con người Read more »