Nguyễn Văn Lục Phần một của bài đã xử dụng một cách vụng về chữ “đứng trong” và “đứng ngoài” cuộc chiến. Các từ trên mà nội hàm của nó chỉ là một tình tự rất riêng tư để chỉ …

Tết Mậu Thân: Tính bi kịch của cuộc chiến nhìn từ nhiều phía Read more »

Nguyễn Văn Lục Nam Cao là một nhà văn nhân bản lớn, một nhà văn vượt mọi kích thước thông thường. Ông mang theo một sứ điệp phản bác tất cả những trào lưu tư tưởng, những chủ thuyết bất …

Thư của môt người cầm bút ở miền Nam gửi những người có hiểu biết trong nước Read more »

Nguyễn Văn Lục Thôi thì đất nước mình nó như thế rồi. Nói hết thì còn gì để nói. Trong một xứ mù thì kẻ chột làm vua. Nước ta là nước dân chủ nhất thế giới nên kẻ dù …

Nhận định tổng quan về thành phần phản chiến và lực lượng thứ ba (tiếp theo và hết) Read more »

Nguyễn Văn Lục Sự biện minh cho một hành động hay một quyết định chỉ chính đáng khi người ta xác tín đó là môt lý tưởng. Nhưng nếu biết đó là một tà thuyết, một chủ trương sai lầm, …

Nhận đinh tổng quan về thành phần phản chiến và lực lượng thứ ba (Kết) Read more »