Nguyễn Văn Lục Khi tôi đang viết bài này thì được biết thêm là nhà sử học Sophie Quinn-Judge, tác giả cuốn “Ho Chi Minh: The Missing Years, 1919-1941”, cho ra mắt cuốn “The Third Force in the Vietnam War: …

Nhận định tổng quan về thành phần phản chiến và lực lượng thứ ba (p4b) Read more »

Nguyễn Văn Lục Trong các thành phần trí thức du học nổi bật của miền Nam được gọi là phản chiến hay sau này được gọi là lực lượng thứ ba thì hầu hết xuất thân từ bên Pháp hay …

Nhận định tổng quan về thành phần phản chiến và lực lượng thứ ba (p4a) Read more »

Nguyễn Văn Lục Phần đầu của bài này chưa giải thích lý do tại sao Nguyễn Văn Trung lại chỉ dừng lại ở việc cầm bút mà không dấn thân vào những hoạt động cụ thể, khác hẳn trường hợp …

Nhận định tổng quan về thành phần phản chiến và lực lượng thứ ba (p2) Read more »