Nguyễn Văn Lục Người viết thú nhận đã bắt đầu viết về nước Tầu trong nỗi sợ. Cách làm ăn và sự phát triển kinh tế của họ thay vì gây tin tưởng thì gây lo ngại. Đúng như dự …

Tham vọng toàn cầu hóa của nước Tầu và tương lai thế giới (p1) Read more »