Hannah Beech | Trần Giao Thủy Giới lãnh đạo hiện nay của Mã Lai là những người dám nói dám làm và chắc chắn không có những phát biểu ấm ớ như “Đảng có mạnh, đất nước mới phồn vinh”, …

“Không thể được” – Malaysia đẩy lùi viễn mộng của Trung Quốc Read more »

Robin Wright | Trà Mi Sau một tuần với cuộc đấu khẩu leo thang, Tổng thống Trump đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh giữa ông với lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong Un, dự định diễn ra vào ngày …

Với lá thư đầy hờn giỗi, Trump hủy bỏ Hội nghị Thượng đỉnh với Bắc Hàn Read more »