Annabelle Timsit và Wilawan Watcharasakwej | DCVOnline Nhà chức trách nghi ngờ hai người quốc tịch Mỹ và bốn người quốc tich Việt Nam chết vì ngộ độc tại Grand Hyatt Erawan Bangkok và có thể liên quan đến một …

Giới hữu trách cho biết Cyanide có thể đã giết chết 6 người gốc Việt Nam tại khách sạn ở Bangkok Read more »

Nguyễn Duy Vinh Bài nói chuyện của ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (xin viết tắt là TBT NPT) tại Trung Tâm Khảo Cứu Về Chiến Lược và Những Vấn Đề Quốc Tế (CSIS) …

Tản mạn về bài nói chuyện của ông Tổng Bí Thư NPT ở Mỹ năm 2015 Read more »

DCVOnline (Tin Olympian, AP, Northwest Asian Weekly) Năm 1978, Đức Tân, một cựu trung úy bộ binh của quân lực  Việt Nam Cộng hòa, bỏ nước CHXHCN Việt Nam, vượt biển ra đi và thuyền của ông bị lật úp ở biển Đông. …

Người bị chụp mũ “cộng sản” thắng kiện Read more »