Kaitlin Lewis | DCVOnline Tuy nhiên, theo một bài xã luận đăng trên tờ New York Times hôm thứ Hai, Clinton không kỳ vọng nhiều vào khả năng của Trump.