Nguyễn Văn Lục Thành công của tác giả là thuyết phục người đọc bằng một lối viết giản dị mà lôi cuốn? Thật hiếm có nhà văn quân đội miền Nam nào viết với một thái độ thanh thản, không …

Về ‘Đôi mắt người bị xử bắn trên rặng bình bát’ Read more »

Robin V. Sears | DCVOnline Đây là một vùng tối thui mà người lãnh đạo Đảng Bảo thủ đang đánh sập đảng của mình. Những đe dọa và thậm chí tấn công báo giới đang gia tăng ở nhiều quốc …

Chiến thuật công kích truyền thông của Pierre Poilievre báo trước cách điều hành chính phủ của ông Read more »

Nguyễn Văn Lục Uyên Thao là một con người đặc biệt, khác mọi người trong cách ứng xử, cách sống, nhất là thái độ chọn lựa hành động. Có thể nói anh là loại người thay vì lụy một người …

Tản mạn với tác giả “Giấy bút lầm than” (1) Read more »