Howard Anglin | DCVOnline Dân tộc hoặc tỉnh bang, tất cả những phần tử hợp thành Canada được hưởng toàn bộ quyền tự trị hiến định, mà họ có thể tự do thực hiện hoặc bỏ qua ở bất kỳ mức …

Quốc gia, Tỉnh bang và Dân tộc: Canada không phải là một dân tộc (III) Read more »

Howard Anglin | DCVOnline “Vẽ lằn ranh”,  bạch thư do Chính phủ Saskatchewan  xuất bản gần đây cổ động cho việc xác định mạnh hơn về quyền tự trị của tỉnh bang, lặp lại tuyên bố của Thủ tướng Saskatchewan, Scott …

Quốc gia, tỉnh bang và dân tộc: Lý do nào khiến người Québécois là một dân tộc? (II) Read more »

Bob Woodward | Trần Giao Thủy Trong hơn 50 năm làm báo, tôi chưa bao giờ tiết lộ những băng ghi âm phỏng vấn hoặc toàn văn chép lại về công việc đã làm. Nhưng sau khi nghe lại 20 …

Băng ghi âm Trump: 20 cuộc phỏng vấn cho thấy lý do tại sao ông ta là một mối nguy hiểm vô song Read more »

Nguyễn Văn Lục Điều chắc chắn là người miền Nam sau này có thể tự hào bởi vì họ có được một thứ văn minh, văn hóa riêng cho họ – khác người khác – mà người ta quen gọi …

Hồ Sơ Về Lục Châu Học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới của Nguyễn Văn Trung (Kết) Read more »

Gs Nguyễn Văn Trung (1930-2022)

Nguyễn Văn Lục Tác giả Nguyễn Văn Trung, nguyên giáo sư đại học Văn Khoa Huế và Sài Gòn là một người cầm bút quen thuộc và các công trình biên khảo của ộng có một ảnh hưởng không nhỏ …

“Hồ Sơ Về Lục Châu Học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới” của Nguyễn Văn Trung (I) Read more »

David Rothkopf  | DCVOnline Đã quá rõ ràng chuyện gì thực sự đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1, 2021 có được là công lớn của Ủy ban Hạ viện điều tra cuộc nổi dậy bạo loạn. Donald Trump …

Chuyện gì thực sự đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1, 2021 đã quá rõ ràng Read more »