DCVOnline | Tin Reuters THƯỢNG HẢI – Giàn khoan HS-981 của Trung Quốc ở vùng quần đảo Hoàng Sa hiện đang có tranh chấp trên Biển Đông tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt,” Tân Hoa Xã cho …

Giàn khoan HS-981 tìm thấy “dấu hiệu có dầu và khí đốt” ở Biển Đông Read more »