Thể lệ gởi bài cho DCVOnline.net

DCVOnline

registrationDallas, 27 tháng 03, 2013

Kính gửi quý bạn đọc và tác giả DCVOnline,

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho sự cộng tác lâu dài giữa các độc giả/tác giả với DCVOnline, Ban Biên tập xin thông báo thể lệ gửi bài cho DCVOnline như sau:

  • Báo điện tử DCVOnline là một cơ sở truyền thông đại chúng bất vụ lợi độc lập cho người Việt toàn cầu.

Ban Biên tập DCVOnline chỉ sử dụng bài của tác giả thật, và đăng tải tin tức khi xác định và kiểm chứng được nguồn gửi. Do đó, khi gửi bài đến Ban biên tập DCVOnline tại Trang Gởi bài – hay nếu có trở ngại, qua email Ban biên tập – với mục đích đăng trên trang chủ, xin tác giả/bạn đọc ghi: “Gởi riêng cho DCVOnline.net” và cung cấp:

– Họ tên
– Địa chỉ gửi thư (postal address)
– Số điện thoại liên lạc
– Địa chỉ điện thư,
và cập nhật thông tin mỗi khi có thay đổi.

Tác giả có thể dùng bút danh hay tên thật trên bài viết của mình. DCVOnline.net giữ kín mọi thông tin riêng về tác giả.

Những bài gửi đến DCVOnline, nếu không hội đủ các yếu tố trên, xem như không có giá trị sử dụng trên trang chủ với © DCVOnline.

Trang gởi bài: http://dcvonline.net/submit/
Trang gởi bài: http://dcvonline.net/submit/
  • DCVOnline ưu tiên đăng tải những bài tác giả gửi riêng đến DCVOnline, và giữ bản quyền – © 2005-2021 DCVOnline – trên toàn mạng internet cũng như có thể dùng trong các sản phẩm khác của DCVOnline.net. Tác giả vẫn bảo lưu tất cả mọi chủ quyền sở hữu trí tuệ khác (viết lại thành kịch bản, in sách, làm phim, v.v…)

Nếu bài đã được gửi hoặc cùng gửi đến những trang web hay các cơ quan truyền thông khác (kể cả trong blog/web cá nhân), xin tác giả/bạn đọc ghi rõ “Gởi nhiều nơi và DCVOnline.net” khi gửi bài để DCVOnline tiện xếp đặt ưu tiên hiệu đính nếu chọn đăng.

DCVOnline.net rất tiếc không đủ phương tiện liên lạc với tác giả những bài không chọn đăng và cũng không thể thông báo với tác giả bài sẽ đăng hay không.

  • DCVOnline ưu tiên sử dụng bài vở gửi bằng font chữ Unicode. Với mỗi bài viết, Ban Biên tập chỉ nhận một bản đầu tiên của tác giả gửi đến và xem là bản duy nhất.
  • Ban biên tập DCVOnline giữ quyền biên tập bài vở được chọn đăng, trình bày và minh hoạ theo hình thức và khuôn khổ (format/style) của DCVOnline.net.
  • Tất cả bài vở, ý kiến, và trao đổi, xin vui lòng gửi đến Ban biên tập DCVOnline tại trang “Gởi bài”.
  • Khi gởi bài đến DCVOnline tác giả mặc nhiên đồng ý với Thể lệ gởi bài này.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của quý độc giả/tác giả.

Trân trọng,

Ban Biên tập DCVOnline

© 2006-2021 DCVOnline

2 Comments on “Thể lệ gởi bài cho DCVOnline.net

  1. dcvonline.net như là còn nhiều trục trặc. Có nhiều bài tôi muốn góp ý nhưng tôi login nhiều lần vẫn không thấy được cái “text box” nên tôi không thể type góp ý được!