1 Comment on “Y tá Dũng méo mó nghề nghiệp ở Đối thoại Shangri-La

 1. Ba Bui ơi thề thì lúc Y tá Dũng ( Thủ tướng) ngồi cùng bàn với
  Trung sị Hagel ( bộ trưởng Quốc Phòng,) có là sự ‘” méo mó nghề
  nghiệp ” chăng ?
  Viết, và Vẽ nên nhìn ngắm sự việc trước sau, không thì…phản động
  đấy!
  Viết và vẽ, cũng nên tìm hỏi ” độc giả” của mình là những ai ?