Việt Nam bắt đầu tranh luận về Bình đẳng Hôn nhân

Trudy Ring – DCVOnline lược dịch

VIETNAM GAY2Trong một bước tiến bộ bất thường, Quốc hội Việt Nam đã đồng ý bắt đầu cuộc tranh luận về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong năm nay.

Vietjn Nam LGBT
Vietjn Nam LGBT

Mặc dù là quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi – “nhiều blogger, ca sĩ, và nhà báo Việt Nam bị bắt giam vì những hành động và lời nói mà ở nhiều quốc gia được coi là quyền tự do tất nhiên,” USA Today viết trong một tin hôm thứ Sáu – Việt Nam có thể trở thành người châu Á đầu tiên có bình đẳng hôn nhân. “Tôi lạc quan,” người hoạt động cộng đồng LGBT (đồng tính) Trần Khắc Tùng nói với tờ báo.

Phong trào LGBT tại Việt Nam ddam chồi từ các trường đại học trong những năm gần đây và đã có thêm nhiều tổ chức vận động, trong đó có một nhóm hỗ trợ cho cha mẹ, gia đình, và bạn bè của người đồng tính nam nữ. Cuộc diễn hành LGBT đầu tiên vào mùa hè năm ngoái tại Hà Nội, đã diễn ra không có rắc rối, và giới lãnh đạo của các bộ y tế và tư pháp đã ủng hộ bình đẳng hôn nhân.

Có một số hoài nghi về việc chính phủ do Đảng cộng sản lãnh đạo hỗ trợ cho quyền đồng tính, vì nó là một phong trào không đe dọa làm suy yếu quyền lực của chế độ, một số người hoạt động nhìn thấy sự tiến bộ cho LGBTs như là một bước đầu tiên hướng tới tự do hơn cho mọi người tại Việt Nam.

“Tôi đã nhìn thấy có sự thay đổi,” ông Lê Quang Bình, người sáng lập nhóm công bằng xã hội ISEE, nói với USA Today. “Họ hiểu rằng nhân quyền là quyền con người. Đó là điều đáng làm.” Ông nói tiếp: “Chúng tôi luôn luôn thúc đẩy tự do hơn, công bằng hơn, bình đẳng hơn. Chúng tôi đang tìm hiểu.”

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Vietnam to Begin Debate on Marriage Equality. By Trudy Ring. Advocate.com, JUNE 22 2013.