Đảng Ba Đình bắt đầu countdown

Babui

babui_072013_9

Đảng Ba Đình bắt đầu countdown. Tranh Babui.
Đảng Ba Đình bắt đầu countdown. Tranh Babui.

 

Please follow and like us:

1 Comment on “Đảng Ba Đình bắt đầu countdown

  1. Đảng ta đấu với Điếu Cày
    Từng giây phút đảng đợi ngày điếu tang

    Đảng ơi đảng nói vinh quang

    Sao không thắng được hiên ngang (một) Điếu Cày