Âm vang từ ngục thất Ba Đình

Babui

babui_20130711

Âm vang từ ngục thất Ba Đình. Tranh Babui.
Âm vang từ ngục thất Ba Đình. Tranh Babui.
Please follow and like us: