Tuyên bố về Nghị định 72

Đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

internetTuyên bố – Nghị định về Nội dung Internet

6/8/2013

Các quyền tự do cơ bản áp dụng trong không gian mạng cũng giống như trong đời sống thực. Nghị định 72 dường như trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như những cam kết của Việt Nam trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền.

Việt Nam có hơn 30 triệu người dùng Internet.
Việt Nam có hơn 30 triệu người dùng Internet. Nguồn: Agence France Presse.

Chúng tôi quan ngại sâu sắc về các quy định của Nghị định vì dường như nó hạn chế các loại hình thông tin mà cá nhân có thể chia sẻ thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân và trên các trang web. Ngoài ra, Nghị định này sẽ hạn chế sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) đang hé nở của Việt Nam bằng việc kiềm chế sự đổi mới trong nước và ngăn cản đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về Nghị định này với các quan chức chính phủ cấp cao của Việt Nam, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

(Hết tuyên bố)


Nguồn: Tuyên bố. Đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hà Nội, Việt Nam.

Xem thêm:

(1) Nghị định 72/2013/NĐ-CP. Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013. Chính phủ CHXHCNVN.
(2) Có sự hiểu nhầm về Nghị định 72. Theo Infonet.