Mộc bản Triều Nguyễn

Le Minh Khai

mocbanAhhhh… Academia Sinica ở Đài Loan đã đi đầu trong việc số hóa các văn bản của Trung Quốc. Nam Hàn đã thực hiện một việc tuyệt vời để số hóa di sản văn hóa của họ.

Mộc bản in thơ ca của Tuy Lý Vương (triều Nguyễn). Nguồn SGGP.
Mộc bản in thơ ca của Tuy Lý Vương (triều Nguyễn). Nguồn SGGP.

Trong khi đó, ở Việt Nam chúng ta có… văn tự biên mục hỗn loạn đang mục rữa trong một số tòa nhà đổ nát tại Hà Nội dưới sự giám sát của những người mà trí tuệ vẫn còn ở trong những năm 1940… nhìn thấy những tài liệu đã được tạo ra ở miền Nam Việt Nam… làm tôi muốn khóc. Di sản văn hóa của Việt Nam cần được bảo quản tốt nhiều hơn nữa, và cần được dẫn đầu thế giới trong tương lai kỹ thuật số.

Tiếc quá!


Mộc bản Triều Nguyễn. Hà Vũ Quang đăng trên YouTube. FB Hội mê Sắc Phong đăng lại ngày 4/08/2013.


Nguồn: FB Le Minh Khai. Aug. 10, 2013.