Thái Lan coi chừng!

Le Minh Khai – DCVOnline lược dịch

csthBỏ nhiều thời gian hơn tìm kiếm ở Văn khố Quốc gia Mỹ qua cổng thông tin truy cập công cộng trực tuyến, tôi đã xem qua một số thí dụ điển hình khác về tuyên truyền của Mỹ trong chiến tranh lạnh.

Lần này Mỹ nhằm vào Thái Lan, trong nỗ lực bảo vệ “mảnh đất tự do” không trở thành cộng sản.

Nguồn: http://research.archives.gov/description/6949265
“Công sản hay tự do”. Nguồn: http://research.archives.gov/description/6949265

“Công sản hay tự do” – bạn hãy chọn

“Chính quyền cộng sản đào tạo trẻ em thành điệp viên, để chúng có thể theo dõi cha mẹ và chắc chắn rằng không để họ giấu được bất kỳ nông phẩm nào phải nộp cho chính quyền trung ương.”

“Gia đình hạnh phúc và ấm no là nền tảng của dân tộc.”

Như vậy, những người ác muốn tiêu diệt nền tảng của quốc gia từ đâu đến?

Quyền tự chủ. Nguồn: http://research.archives.gov/description/6948916
Quyền tự chủ. Nguồn: http://research.archives.gov/description/6948916

Từ “Trung Hoa Đỏ.” Và chúng đã chiếm đóng khu vực của Sipsongpanna (Tây Song Bản Nạp, là châu tự trị của dân tộc Thái ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp giới với Lào và Myanma.)

“Nguy hiểm!”

Một mặt tôi muốn cười vào những áp phích cực đoan đó mà tôi nghĩ đã có từ những năm 1950. Nhưng nghĩ lại, thế giới mô tả trong trong tấm hình đầu tiên, hai mươi năm sau khi người ta làm tấm bích chương này, đã trở thành sự thực ở nước láng giềng Campuchia.

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Watch out Thailand!! They’re Coming!!! Blog Le Minh Khai, 23 aug 13.

1 Comment on “Thái Lan coi chừng!

  1. Con cái tố cáo cha mẹ đã xảy ra sau khi Việt Minh cướp chính quyền, nghĩa là sau 1945. Cái hình trong tấm bích chương chỉ kể lại chuyện đã xảy ra tại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. Và là chuyện sẽ xảy ra tại Cam Bốt.

    Nhưng cũng chỉ có một số người dân để ý và tin mà thôi. Bảng chỉ đường nhiều khi người lái xe cũng đâu có để ý và tuân theo mặc dù gắn sờ sờ bên đường từ năm này qua năm khác.

    Nhưng Cộng Sản thì có thể dùng những người chưa bao giờ nhìn thấy các tấm bích chương như thế và số người đó thì rất đông.