Giải Thưởng Văn Học của hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do

DCVOnline

tdTheo tin mới nhận được, hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do (QTYSVNTD) sẽ tổ chức lại Giải Thưởng Văn Học của hội QTYSVNTD vào năm 2014.

MONTREAL (2/10/2013) – Theo tin mới nhận được, hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do (QTYSVNTD) sẽ tổ chức lại Giải Thưởng Văn Học của hội QTYSVNTD vào năm 2014. Giải thưởng này được tổ chức lần cuối vào năm 2008; hai lần trước đó được tổ chức vào năm 2004 và 2002.

Giải thưởng của hội QTYSVNTD năm 2014 mang chủ đề “Cộng đồng người Việt Tỵ nạn sau 39 năm, Chân dung, Thành quả Và Tương lai”; giải nhất: 5000 Mỹ kim, giải nhì: 3000 Mỹ kim, giải ba: 1000 Mỹ kim sẽ được trao tại Đại Hội QTYSVNTD vào tháng 8 năm 2014 (8-11/8/2014) ở Melbourne, Úc châu.

Điều kiện để dự tranh Giải Văn học của hội QTYSVNTD

Tác giả: tất cả mọi người trong hay ngoài y giới ở khắp nơi không can dự vào các chế độ từng hạn chế quyền sống hay đàn áp con người đều có thể ghi danh dự thi.

Tác phẩm: viết bằng Việt ngữ, chưa phát hành, tối đa 300 trang gời về ban tổ chức trước ngày 15 tháng 4 năm 2014. Không có giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi của cùng tác giả.

Tác giả có thể liên lạc với Ban Tổ Chức qua điện thư [email protected] để biết thêm chi tiết.

Giải thưởng Văn Học 2008 – Tác phẩm trúng giải

Biên khảo

Nguồn: Hoàng Xuân Chỉnh
Nguồn: Hoàng Xuân Chỉnh

Tự điển nhân danh, địa danh & tác phẩm văn học nghệ thuật Trung Quốc, Hoàng Xuân Chỉnh
Việt Nam: môi trường và con người, Thái Công Tụng
Những biến cố mất lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam từ nẳm 939 đến 2002, Trịnh Quốc Thiên

Sáng tác
Nhất Linh cha tôi, Nguyễn Tường Thiết
Hương Chanh, Võ Thị Đìềm Đạm

© 2013 DCVOnline