1 Comment on “Giáp đã đi rồi

 1. Mấy cặp bài trùng mà Đại Tô Mã tui biết trong cõi đời này :

  Mai Văn Hòa- Trần Cảnh Được : vô địch bóng bàn đơn, đôi Á Châu;
  Hồ chí Minh- Võ nguyên Giáp : vô địch tàn bạo và dối trá Á Châu.
  Lê Duẫn – Lê Đút Lọ : vô địch hiếu chiến và bóc lột Á châu.

  Cặp Hòa Được vang danh thơm tho những trang thế thao, mãi mãi.
  Mà ấy a, Minh-Giáp, Thọ- Duẫn thối ình núi xương sông máu.

  Dần dà, cặp Duẫn-Thọ bám đít Nga sô, toa rập khuynh loát cặpMinh Giáp, bắng cách đánh một Giáp, là chặt cánh tay Cáo Minh cho…đồng chí mày xụi lơ…

  Ấy a, sau khi cặp Thọ Duẫn kiêu căng tưởng bở, làm cho đất nước điêu linh đói khổ, lấy bo bo củ mì vốn cho ngựa heo xài mà bắt dân xơi, thì cú Sam thương tình cho gánh gạo gánh mắm vô cứu đói,

  không thì… Xuống Hố Cả Nút,,,thật ra là chú Sam mún trọ cái nhà VN ta mà ngó ngó sang nhà đại Hán…chẳng piết chú Sam mún cái rì…

  Nói chung, cái sự đoàn kết nội bộ CSVN chẳng ra chi, như con kẹc!