Phỏng vấn với Hồn Việt Radio (Úc), Phần II/IV

Jonathan London

JL200x200Phỏng vấn với rađiô Hồn Việt, Melbourne (Úc), thực hiện Ngày 3, Tháng 11, 2013, dài 14 phút, toàn tiếng Việt.

Mời các bạn click vào nút “Play” phía dưới để nghe và xem (Ghi âm dài 14 phút)…. phỏng vấn này có hình, có âm thanh.

Phỏng vấn này đề cập những sự kiện nổi bật trong chính trị cấp cao của VN trong vòng hai năm qua. Một thời điểm bất thường và đầy căng thẳng.

Hai phần còn lại trong cuôc phỏng vấn này sẽ post trong vai ngày tới.


Nguồn: Blog Xin Lỗi Ông Jonathan London và Hồn Việt Radio.