Dương Trung Quốc đề nghị làm luật trưng cầu dân ý

Trung Nguyen (VOA) – DCVOnline

yesnoDân biểu và chuyên viên sử học Dương Trung Quốc cho biết người dân bình thường phải có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình về những quyết định quan trọng trong cả nước.

Theo Trung Nguyên – VOA thì một đại biểu nước CHXHCN Việt Nam đã kêu gọi quốc hôi xét đến một đạo luật về việc tổ chức trưng cầu dân ý về các bản dự luật.

Dân biểu và chuyên viên sử học Dương Trung Quốc cho biết người dân bình thường phải có cơ hội để nói lên tiếng nói của mình về những quyết định quan trọng trong cả nước.

Ông Dương Trung Quốc nói:

Hiến pháp nướ CHXHCN Việt Nam. Nguồn OntheNet
Hiến pháp nướ CHXHCN Việt Nam. Nguồn OntheNet

“Tôi đã nói trước quốc hội là chúng ta cần thực hiện một trong một trong những điều đã được đề cập trong hiến pháp đầu tiên năm 1946 về một một sắc luật trưng cầu dân ý để mọi người có thể bày tỏ quan điểm và chúng ta có thể biết người dân đang nghĩ gì. Hiện nay phía ủng hộ hiến pháp nói tất cả mọi người đồng ý với bản hiến pháp vừa sửa đổi, nhưng phía bên kia cho biết đa số người dân đang chống lại bản hiến pháp đó.”

Dương Trung Quốc là một trong hai đại biểu đã không bỏ phiếu thuận vào tuần trước cho hiến pháp mới được sửa đổi, nói rằng nói rằng ông không hài lòng với một số nội dung của nó , đặc biệt là điêu khoản tái khẳng định vai trò chủ đạo của Đảng Cộng sản trong nền kinh tế và chính trị của quốc gia.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A là một trong số hàng chục trí thức đã gởi thỉnh nguyện thư tới Chủ tịch Quốc hội với yêu cầu tự có do hơn cùng với sự thay đổi trong vai trò của Đảng Cộng sản. Ông nói rằng giới trẻ đã ủng hộ thư thỉnh nguyện và tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị nóng bỏng, theo ông , đó là điều rất quan trọng cho sự phát triển dân chủ lâu dài của Việt Nam .

Nguyễn Quang A nói:

“Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao nhận thức trong công chúng về những gì đã xảy ra với hiến pháp cũng như đưa thanh niên vào cuộc thảo luận hiến pháp và pháp luật. Tiến trình đó đã bắt đầuvà đã đạt được kết quả ngoài mong đợi của chúng tôi.”

Hiến pháp vừa sửa đổi sẽ có hiệu lực ngày 01 Tháng Giêng 2014.

© 2013 DCVOnline


Nguồn: Vietnam Lawmaker Calls for Legislative Referenda. By Trung Nguyen. VOA News. Dec. 4, 2013.