Tuyên ngôn Tự do

Phạm Văn Hải

PVH-FreedomNếu khả năng thứ hai xảy ra, tôi sẽ chống cự đến cùng để bảo vệ sanh mạng của mình. Dẫu có phải chết trong trường hợp đó, tôi sẵn lòng đón nhận vì được chết cho Tự Do còn hơn sống đời nô lệ.

Tuyên ngôn Tự do

Họ tên: Phạm Văn Hải
Ngày sinh: 14/3/1968
Dân tộc: Việt Nam

Tôi là một con người yêu chuộng đạo lý và lẽ phải. Tôi muốn sống trong một môi trường pháp lý minh bạch.

Thế nhưng, nhà nước độc tài Việt Cộng đã và đang áp đặt một chính sách cai trị hà khắc, phi nhân. Dưới chế độ này, tôi nhận thấy mình có thể bị bắt giam, ngược đãi, có thể bị đe dọa đến tánh mạng mà không có sự bảo vệ che chở của luật pháp.

Vì lẽ đó, tôi buộc phải đặt mình ra khỏi cái gọi là “luật pháp” của nhà nước CHXHCN Việt Nam này.

Tôi sẽ sống theo những giá trị Chân – Thiện – Mỹ mà mình đã tiếp nhận được trong quãng thời gian tồn tại trên cõi đời này.

Nếu nhà nước độc tài Việt Cộng muốn ngăn cản những việc tôi làm, thì chỉ có hai cách:

1. Thay đổi chế độ cai trị hà khắc phi nhân bởi một nền Dân Chủ Pháp Trị coi trọng Nhân Quyền.

2. Dùng vũ lực tước đoạt mạng sống của tôi.

Nếu khả năng thứ hai xảy ra, tôi sẽ chống cự đến cùng để bảo vệ sanh mạng của mình. Dẫu có phải chết trong trường hợp đó, tôi sẵn lòng đón nhận vì được chết cho Tự Do còn hơn sống đời nô lệ.

Nha Trang, ngày 5/12/2013
Phạm Văn Hải

 


Nguồn: TUYÊN NGÔN TỰ DO. PVH. 5/12/2013