Nhớ lại thảm sát ở Thiên An Môn

CBC News

tam

Kaixi nói vì các sinh viên khác đã bị giết, ông cảm thấy rằng ông, một người lãnh đạo sinh viên, đáng lý phải bị ‟bắn viên đạn đầu tiên.”

Wuer Kaixi (P) , một trong những người lãnh đạo sinh viên của phong trào ủng hộ dân chủ đi ngang qua một dòng cảnh sát cùng với một học sinh đồng bào ở Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 19 Tháng Năm năm 1989. Nguồn Ảnh: AFP
Wuer Kaixi (P) , một trong những người lãnh đạo sinh viên của phong trào ủng hộ dân chủ đi ngang qua một toán cảnh sát cùng với một sinh viên khác ở Thiên An Môn  (Bắc Kinh ngày 19 Tháng Năm năm 1989). Nguồn Ảnh: AFP
Người hoạt động dân chủ Trung Quốc Wuer Kaixi hô khẩu hiệu trong hỗ trợ lời kêu gọi một "cuộc cách mạng hoa lài" tại Trung Quốc, trong một cuộc họp tại Nhà tưởng niệm Chiang Kai-shek ở Đài Bắc ngày 27 tháng 2 năm 2011. Nguồn: sinodefenceforum.com
Người hoạt động dân chủ Trung Quốc Wuer Kaixi hô khẩu hiệu trong hỗ trợ lời kêu gọi một “cuộc cách mạng hoa lài” tại Trung Quốc, trong một cuộc họp tại Nhà tưởng niệm Chiang Kai-shek ở Đài Bắc ngày 27 tháng 2 năm 2011. Nguồn: sinodefenceforum.com

Nhớ lại thảm sát ở Thiên An Môn

Wuer Kaixi, một trong hai người lãnh đạo hàng đầu của phong trào sinh viên phản đối tại Thiên An Môn, nhớ lại sự kiện ở Bắc Kinh cách đây 25 năm và hàng chục năm ông đã sống lưu vong.

Kaixi nói ‟nó như là chiến tranh, nó giống như địa ngục” khi quân đội Trung Quốc tiến vào Thiên An Môn để giải tán những người biểu tình ngày 4 tháng Sáu năm 1989.

Kaixi nói vì các sinh viên khác đã bị giết, ông cảm thấy rằng ông, một người lãnh đạo sinh viên, đáng lý phải bị ‟bắn viên đạn đầu tiên.”

‟Đó là mặc cảm tội lỗi của tôi kể từ ngày hôm ấy và tôi nghĩ rằng nó sẽ ở với tôi hết phần còn lại của đời tôi,” ông nói.

©2014-2022 DCVOnline


Nguồn: Wuer Kaixi: Tiananmen Square protest leader’s 25-year exile. CBC News, 4/6/2014.