1 Comment on “Bom nổ trong hàng ngũ Việt kiều Cộng sản tại Gia Nã Đại

  1. Cặp vợ chồng này giờ đây đã “sáng mắt sáng lòng” biết được Hồ chí minh cùng băng đảng CSVN của hắn chỉ là những tên dốt nát nhưng lại rất giỏi nghề lừa bịp lưu manh. Không rõ họ có biết hối hận quay về cùng CĐ NVHN tranh đấu chống băng cướp CSVN hay lại chỉ biết lo cho bản thân trốn tội đã tiếp tay cho bọn cướp CSVN???