Truyện giao cấu khác loài trong Đại Việt Sử Ký Toàn thư

Le Minh Khai

rongtien2Phim ngắn do Liam C. Kelly thực hiện vào đầu năm 2016 về Chữa trị Nguyên văn, một chương trình về khuya trên đài phát thanh WTXT ở một hòn đảo nào đó với Doctor K.

 Starring Le Minh Khai as Doctor K. | Produced by  Liam C. Kelley.

WTXT’s Late Night Textual Healing Show:
Interspecies Sexual Encounters in the Dai Viet Su Ky Toan Thu – YouTube

Đến như việc Kinh Dương lấy con gái Động Đình, Lạc Long lấy nàng Âu Cơ, loài ở nước, loài ở cạn lấy nhau, thần với người ở lẫn, lời đó tựa hồ không hợp lẽ thường.” – Ngô Thời Sỹ, Việt Sử Tiêu Án (1775), Về Kinh Dương Vương.

“Sách sử chép Phạm Thái Hậu đi chơi núi Tiên Sơn(*), cùng với thần giao hợp mà sinh ra Vua. Lý Khánh Vân nuôi làm con, nhận là họ Lý. Bài ký ở chùa Tiên Sơn có nói: “Thái Hậu cảm tinh anh của Bạch Hầu mà sinh ra Vua, nhà sư Vạn Hạnh rước về nuôi.”” – Ngô Thời Sỹ, Việt Sử Tiêu Án (1775), Về Lý Thái Tổ.

(*) Nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Le Minh Khai’s Southeast Asian History Blog YouTube Channel. This channel is an extension of Le Minh Khai’s Southeast Asian History Blog (http://leminhkhai.wordpress).