2 Comments on “Vận mạng đảng Ba Đình trong bàn tay chệt

 1. BÂY GIỜ

  Bây giờ thế giới cũng hay
  Giống như viễn tưởng của ngày hôm xưa
  Chiến tranh cổ điển qua rồi
  Chiến tranh hiện đại đang hồi đi lên

  Chỉ cần bấm nút mình ên
  Coi như tan tác ối mèn đéc ơi
  Tàng hình đâu thấy trên trời
  Nên thì dưới đất bom rơi mấy hồi

  Nhưng còn hỏa tiển ghê ôi
  Cả hàng ngàn dặm bay hầu như không
  Chiến tranh hóa học khỏi trông
  Nó luồn như sán giỏi hòng thấy ra

  Vậy nhưng cực điểm tà ma
  Chiến tranh tin tặc quả là chịu thua
  Cài vô trong phút chốc rồi
  Chỉ chờ mật mã đến hồi chui ra

  Thôi thì tẩu hỏa nhập ma
  Cả toàn hệ thống có mà còn đâu
  Chỉ thành đống sắt vụn rồi
  Khỏi mà đối phó khỏi luôn quốc phòng

  Thật là mọi sự đi đoong
  Dễ chi cụ cựa dễ hòng cao tay
  Ông Trời sao để nỗi này
  Loài người tự diệt rõ ngay ấy mà

  Nên càng suy nghĩ xót xa
  Tưởng chơi như thật quả là éo le
  Mất trâu rồi mới khỏe re
  Làm chuồng chi nữa ai dè vậy sao

  Mê say trí tuệ đỉnh cao
  Bây giờ trí tuệ lộn nhào vậy ru
  Trễ tràng thành chuyện ruồi bu
  Ai gây nông nỗi kẻ thù là ai

  GIÓ NGÀN
  (01/8/16)

 2. Ta có 1000 năm đô hộ giặc Tàu và 40 năm đô hộ giặc Cọng . Bao lâu nữa thì tất cả những sự ngu xuẫn đó kết thúc .