Tạp chí Đại Học | Số 39, Năm thứ VII

Tạp chí Đại Học

39“Cùng với nhiều ơi khác ở iền Bắc hai xã Khúc Lạc (Phú Thọ) và Dị Nậu (Hưng Hoá) thờ “thần dâm” và cử hành lễ vào đám vào mùa xuân (mồng 7  và 26 tháng giêng). Lễ vật ngoài trầu cau, rượu nước, xôi thịt…, gồm có 36 cái sinh thực khí (18 âm vật và 18 dương vật) tục gọi là cái nõn nường hay nọ nàng.” – Lê Văn Hảo, Một số tục cổ của người Việt qua các hội mùa, TCĐH số 39, tháng 8, 1964. trang 323-335 

Cái nõ(n) và cái nường ở Hà Tĩnh. Nguồn: vietnamnet.vn
Cái nõ(n) và cái nường ở Hà Tĩnh. Nguồn: vietnamnet.vn


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

1 Comment on “Tạp chí Đại Học | Số 39, Năm thứ VII

 1. VĂN HÓA VÀ CỔ TỤC

  Nước ta văn hóa đã ngàn đời
  Cổ tục cũng nhiều khắp mọi nơi
  Cổ tục tốt tươi xen hủ tục
  Chỉ là lựa chọn của ngày nay

  Khác nhau tri thức với ngay tình
  Ngu dốt gian ngoan chỉ hại mình
  Trách nhiệm ở đời là đạo đức
  Còn toàn mù quáng chỉ yêu tinh

  Thế giới hàng trăm nước khác nhau
  Còn về dân tộc cả hàng ngàn
  Nhưng rồi sắc lại bao nguồn chính
  Lạc Việt ngày xưa cũng chói chang

  Văn hóa phải luôn đầy sáng tạo
  Nhưng bao cổ tục vẫn căn cơ
  Phải luôn thấy đó như nguồn cội
  Như mạch nguồn khơi tự bao giờ

  Tất nhiên luôn phải học nơi người
  Tham khảo hầu luôn sánh với đời
  Cho dẫu Đông Tây đều tốt cả
  Hoặc xưa hay mới cũng vậy thôi

  Cốt là phải tự chủ ở mình
  Phê phán cần luôn khi học người
  Thấy đúng hay sai do mình cả
  Mình ngu hay sáng mới quang minh

  Nực cười như kiểu Mác Lênin
  Cái dốt rành rành lại cả tin
  Triết học cũng như là xã hội
  Có gì khoa học để mà vin

  Vậy nhưng kết quả bởi tuyên truyền
  Làm ngu dân hóa thật quả phiền
  Tội này lịch sử rồi phê phán
  Cả non thế kỷ chỉ lũ điên

  Ngay xưa kia vốn cũng học Tàu
  Bách gia chư tử biết làu làu
  Trang Lão cũng như là Khổng Mạnh
  Biết như con vẹt có gì hay

  Sao không tự chủ với tự hào
  Dân tộc mình đây cũng con người
  Mà người dương thế như nhau cả
  Sao lại lụy người đến thế ư

  Có đầu có óc mới thành người
  Học vấn càng luôn giá trị hoài
  Nô lệ cuồng si theo chủ nghĩa
  Thật là chưởi lại tổ tiên thôi

  Cho dù là Mác với Hegel
  Cũng phải xét soi đến tận nền
  Tự chủ phê bình mình mới chiến
  Kiểu Trần Đức Thảo chỉ tênh hênh

  Ôi thôi cả thế kỷ “Cụ Hồ”
  Ngu dốt dân ta thật hồ đồ
  Ngu đến bây giờ sinh ”Đạo Bác”
  Ối dào đời quả thật tào lao

  Nên chi nghĩ lại thật giật mình
  Lạc Việt sao mà hóa lạc xon
  Truyền thống phá đi sao nên nỗi
  Đúng toàn vọng ngoại kiểu ngu si

  Lớp mới ngày nay nghĩ những gì
  Hay là vẫn tiếp tục ngây ngô
  Cuộc đời hóa vật mà không biết
  Chỉ mãi ba hoa nỗi ”tự hào”

  ”Tự hào” ngu dốt có ra chi
  Phải sống làm sao giống con người
  Đầu phải đội trời chân đạp đất
  Tự do tự chủ hết ai khi

  Lịch sử ngàn năm phải chói lòa
  Bôi đen một phút quả gian tà
  Lạc Việt phải từ đây khởi lại
  Ngẫn đầu giữa trời đất bao la

  ĐẠI NGÀN
  (07/11/16)