Tạp chí Đại Học |Số 1 năm thứ IV

DCVOnline

1_1961Chúng tôi vừa nhận được một số Tạp chí Đại Học không có trong bộ sưu tập số hoá của DCVOnline | Nguyễn Văn Lục vừa giới thiệu đến bạn đọc từ tháng 5, 2016 đến nay. Những số Tạp chí Đại học vừa nhận sẽ lần lượt được giới thiệu.

Cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Lục người đã chuyển những bản số hoá Tạp chí Đại Học năm thứ IV (1961) do Trung tâm Học Liệu và Tạp chí Khoa Học Đại học Huế số hoá.

Thay mặt bạn đọc chúng tôi cảm ơn ông Dương Đức Hưng, Tạp chí Khoa Học, Đại học Huế đã gởi những bản TCĐH năm 1961.

Ban biên tập DCVOnline.


Tạp chí Đại Học

“Người ta đã viết về giáo sĩ Đắc Lộ và chữ Quốc ngữ nhiều lắm. Hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nhân một cuộc kỷ nhiệm mà nhìn lại những chặng đường của chữ Quốc ngữ về phương diện chữ viết.” — Thanh Lãng, “Những chặng đường của chữ viết Quốc ngữ”. TCĐH,  số 1, Tháng 2, năm 1961.

Bên trong nhà thờ của Họi Thừa Sai Paris tại Saigon ( sau lưng Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: http://saigoneer.com
Bên trong nhà thờ của Hội Thừa Sai Paris tại Saigon ( sau lưng Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: http://saigoneer.com


DCVOnline: Đọc thêm Nguyễn Văn Lục, Tóm lược về sự hình thành của Tạp chí Đại Học, October 22, 2015.

1 Comment on “Tạp chí Đại Học |Số 1 năm thứ IV

 1. HOÀI NIỆM

  ”Đập vỡ kính ra tìm lấy bóng
  Xếp tàn y lại để dành hơi”
  Hai câu thơ rất tuyệt vời
  Ngày xưa Tự Đức để ngàn đời sau

  Thời gian dầu quả qua mau
  Đã non thế kỷ tưởng hầu hôm qua
  Giở tờ Tạp Chí xưa ra
  Tinh thần Đại Học vẫn đâu phai mờ

  Còn hoài đến tận ngày nay
  Người xưa đã chết tinh thần còn kia
  Bởi vì tri thức nào phai
  Cũng như ý thức cứ hoài còn luôn

  Giống ngày sau lúc hoàng hôn
  Vầng dương lại mọc ở ngày hôm sau
  Đêm qua giờ lại ban ngày
  Khác nào chân lý tỏa hoài từ cao

  Chỉ cần khoa học dồi dào
  Giúp cây tri thức của đời lớn lên
  Hay là cũng tựa dòng sông
  Đích là biển cả suối nguồn mà ra

  Nhân văn như vậy quả là
  Cao hơn vật chất, khác xa tầm thường
  Cái nhìn hoài niệm tỏ tường
  Vẫn làm lịch sử vạn đường đi lên

  NON NGÀN
  (17/11/16)