Đặc Khảo về Phan Thanh Giản (1796-1867)

Tập San Sử Địa | 1967

ptgMùa Thu năm ngoái, Tập San Sử Địa số 3 đặc khảo về Trương Định. Mùa Thu năm nay Sử Địa đặc khảo về Phan Thanh Giản.

Chánh sứ Phan Thanh Giản và Bồi sứ Nguỵ Khắc Đản trong Sứ đoàn Việt Nam sang Pháp năm 1863. Nguồn: Flickr. (Chú thích tiếng Pháp ghi lầm Bồi sứ là Phod sứ Phạm Phú Thứ).
Chánh sứ Phan Thanh Giản và Bồi sứ Nguỵ Khắc Đản trong Sứ đoàn Việt Nam sang Pháp năm 1863. Nguồn: Flickr. (Chú thích tiếng Pháp ghi lầm Bồi sứ là Phó sứ Phạm Phú Thứ).

 


Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

 

1 Comment on “Đặc Khảo về Phan Thanh Giản (1796-1867)

 1. PHAN THANH GIẢN

  Khi đất nước ngàn cân sợi tóc
  Phận làm quan vì nước vì dân
  Phan Thanh Giản cả đời lận đận
  Hủy thân mình đền nợ non sông

  Trước ba tỉnh Miền Đông đã mất
  Kế theo là ba tỉnh Miền Tây
  Nhưng triều đình bất lực khó xoay
  Hỏi đại thần làm sao gánh vác

  Kể từ lúc Pháp vào Đà Nẵng
  Một năm sau tiến đánh Nam Kỳ
  Thế nước nhà treo sợi chỉ mành
  Ta thất bại vì đâu chống nổi

  Phía quân Pháp tàu đồng đạn sắt
  Còn bên ta vũ khí tầm thường
  Dẫu đánh hăng dũng lực can cường
  Nhưng thất bại bởi thua vũ khí

  Tướng tuẫn tiết đầu tiên Hoàng Diệu
  Tiếp theo sau đến Nguyễn Tri Phương
  Hai anh hùng vì nước hi sinh
  Phan Thanh Giản cuối cùng cũng thế

  Người tự vẩn bằng dây lụa thắt
  Người nhịn ăn tay xé vết thương
  Người uống ngay thuốc độc can trường
  Ba cái chết như sao rực sáng

  Quả định mệnh nước nhà bi tráng
  Chỉ do đầu óc hẹp vua quan
  Không tự lường sức để canh tân
  Đợi đến lúc nước trôn sao nhảy

  Phương Tây đến chỉ xin truyền giáo
  Cùng kèm xin buôn bán thông thương
  Ý thực dân chưa lộ tõ tường
  Nhưng ta dại nên càng lún tới

  Xin không được tất nhiên giặc đánh
  Hòa không xong ta mất liên hồi
  Càng đánh thua bị ép tới nơi
  Nam Kỳ mất rơi vào bảo hộ

  Toàn bị động có nào sáng suốt
  Đáng phải hòa từ buổi ban sơ
  Cho dẫu như Trương Định quật cường
  Nhưng cũng tựa trứng đem chọi đá

  Phan Thanh Giản quả người sáng suốt
  Giống về sau còn có Chu Trinh
  Hay ban đầu Trường Tộ ai hơn
  Toàn những bậc đương thời trí dũng

  Đấy vận nước mịt mùng là thế
  Không biết người chỉ biết có mình
  Đầy chủ quan hợm hĩnh một chiều
  Hỏi trăm trận làm sao trăm thắng

  Thua Nhật Bản, Xiêm La là vậy
  Ngay từ đầu người sáng suốt hơn
  Chỉ mình sai con toán bán trâu
  Thành nô lệ trăm năm nhục nhã

  Phan Thanh Giản vậy công hay tội
  Tội tôi hiền gặp chúa toàn ngu
  Còn là công ngầm với núi sông
  Muôn đời phải công tâm để xét

  Đất Nam Kỳ quả đâu hổ thẹn
  Đã sinh ra tiến sĩ đầu tiên
  Lại một lòng vì nước vì dân
  Danh thơm ấy họ Phan muôn thuở

  NON NGÀN
  (25/12/16)