Tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội thời đại Hồ Bả Chó

Babui

 

Tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội thời đại Hồ Bả Chó. Tranh Babui.
Please follow and like us: