Bảo mật thông tin cho nhà báo

Michael Dagan (vpnmentor.com)

Không những nhà báo lão luyện, mà nhiều người viết khác đều đang nhận ra là đang bị “oanh tạc” bởi nhiều vụ tương tự như vụ Watergate. Những cuốn sách như George Orwell’s năm 1984 đều xuất hiện trên kệ sách và giống lên hồi chuông về sự tự do ngôn luận và báo chí đang bị xâm phậm, một nỗi sợ đang có khuynh hướng lan tỏa.

 

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: DCVOnline phổ biến theo đề nghị của Kaylee Ferreira (https://vi.vpnmentor.com)