G.s mặc quần đùi Trương Nguyện Thành

Babui

 

G.s mặc quần đùi Trương Nguyện Thành. Tranh Babui.
Please follow and like us: