Tuyên truyền cho Đặc khu

DCVOnline

Một tài liệu của chính quyền nước CHXHCN Việt Nam dùng để tuyên truyền cho dự thảo luật về Đặc khu Kinh tế.

DCVOnline | Dưới đây là một tài liệu của Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam phát hành để giải thích về những đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Tài liệu tuyên truyền này còn nhằm dẫn dư luận quần chúng không nên biểu tình bày tỏ chính kiến (chống lại việc thanh lập những khu kinh tế đặc biệt) và nên tham khảo thông tin với báo đài của nhà nước cùng kêu gọi người dân “tin tưởng vào Đảng — Nhà nước”.

Nguồn: Chính quyền nước CHXHCN Việt Nam

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Facebook | Châu Kỳ | September 7, 2018.