Muốn lương cao, nên học toán hoặc kinh tế tại một trường đại học hàng đầu

The Economist | DCVOnline

Sinh viên văn khoa sẽ có lương thấp hơn, ngay cả khi họ tốt nghiệp Harvard

Cornell University

Đối với sinh viên đại học Mỹ, để tối đa hóa tiềm năng được trả lương cao, họ có hai chiến lược đáng để ý. Trước nhất là xin vào học một trường tuyển chọn gắt gao, vì đó là dấu hiệu những đại học đó có giá trị đối với những công ty tuyển dụng nhân viên. Thứ hai là theo đuổi một ngành học sinh lợi như Điện toán hoặc Kinh tế, thay vì Anh ngữ hay Lịch sử. sinh viên có thể thành công trong cả hai chiến lược có khuynh hướng có lương nhiều nhất; những người không đi theo hai chiến lược đó sẽ có lương thấp nhất.

Lương (000 USD) sau khi tốt nghiệp một năm theo ngành học và đại học

Nhưng yếu tố nào quan trọng hơn? Dữ liệu mới từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, công bố ngày 20 tháng 11, giúp trả lời câu hỏi này. Bảng đánh giá đại học của Bộ Giáo dục Mỹ, tổng hợp dữ liệu về lương của sinh viên tốt nghiệp theo đại học và môn học, cho thấy vài kết quả đáng chú ý.

  1. Đầu tiên, những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ưu tú, những đại học nhận ít hơn 25% sinh viên xin học, có lương cao một năm sau khi tốt nghiệp so với những sinh viên tốt nghiệp đại học hạng trung hay hạng thường.
  2. Thứ đến, những người tốt nghiệp từ các trường hạng trung thường không có lương cao hơn nhiều so với những sinh viên tốt nghiệp từ các đại học ít chọn lọc.
  3. Sau cùng, sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc và Kỹ sư có lương trung bình cao nhất (60000 USD, gấp đôi sinh viên tốt nghiệp văn khoa, khoa sinh học, khoa lịch sử, khoa học xã hội, 30000 USD) nhưng không có lương cao nhất hay cao hơn nhiều dù tốt nghiệp đại học chọn lọc nhất.

© 2019 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: To make money, study maths or economics at a top university | The Economist | Nov 26, 2019.