Sư Chính Trị | eBook

Mark Moyar | Trần Hải dịch

ThichTriQuang

DCVOnline | Mark Moyar[1] là tác giả của Triumph Forsaken – The Vietnam War 1954-1965 (Cambridge University Press 2006). Bài sau đây do Trần Hải dịch từ “Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War” của Mark Moyar, đăng trên Modern Asian Studies 38, 4 (2004) pp. 749–784.

Bài của của tác giả Trần Hải trên DCVOnline đã bị Trần Chung Ngọc phê bình rất gay gắt và cũng là bài được tờ Nhân Dân chọn ghi ở mục tham khảo cho một bài đăng trên tờ báo đó vào tháng 8, 2007. Được biết bài dịch của tác giả Trần Hải đã đăng ở Talawas, © 2007,  trước khi tác giả gởi đến DCVOnline; như thế nhận định của Trần Chung Ngọc cũng như chọn lựa bài đăng trên DCVOnline, một tờ báo bị chính quyền trong nước chận tường lửa, làm tham khảo trên tờ Nhân Dân không thể là một sự tình cờ. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc bài “Sư chính trị: Phong trào Phật tử tranh đấu trong cuộc chiến Việt Nam” của Trần Hải.

Nếu đăng lại, xin đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”


Nguồn: Bài do tác giả gởi. DCVOnline minh họa. Đăng lần đâu trên DCVOnline ngày 16-18/04/2015

Mark A. Moyar

[1] Mark A. Moyar là Giám đốc Văn phòng Hợp tác Dân sự-Quân sự tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.  Trước đây ông từng là Giám đốc Dự án Lịch sử Quân sự và Ngoại giao  tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, và là thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và là thành viên của Nhóm Công tác về Vai trò của Lịch sử Quân sự trong Xung đột Đương đại tại Viện Hoover.

Education: B.A. in history from Harvard University and  Ph.D. in history from Cambridge University