Một vành đai, Một con đường

CNA (ChannelNewsAsia)

Con đường tơ lụa mới là chiến lược nghìn tỷ đô la của Tập Cạn Bình nhằm nối liền 65 quốc gia và 4,4 tỷ người. Dự án này sẽ biến đổi các quốc gia trong khối ASEAN ra sao?

Đường sắt nào cũng dẫn đến Côn Minh (Trung Hoa).

Viện Nam & Lào Xây cầu Hy vọng

Ngày 19 tháng 9 năm 2018 10:00 (Cập nhật: 29 tháng 4 năm 2019 04:40 PM)

Trong cao trào chủ nghĩa dân tộc, Việt Nam vẫn đang đánh vật với việc xây dựng cơ sở hạ tầng chưa có, cần cả 100 tỷ đô la Mỹ . Tại Lào, Trung Hoa đã đầu tư vào mọi thứ, từ trung tâm thương mại và khu phát triển đến một con đường sắt lớn nối liền quốc gia không bờ biển này với với Trung Hoa.

Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường phí tổn hàng nghìn tỷ đô la của Trung Hoa đã thay đổi thế giới một cách sâu sắc, và một trong những khu vực sẽ bị ảnh hưởng của dự án này nhiều nhất là vùng Đông Dương. Chúng tôi đi quan sát những khu kinh tế xuyên biên giới rộng lớn ở Myanmar-Vân Nam, các khu kỹ nghệ của khối ASEAN ở Quảng Tây và một kế hoạch đầy tham vọng cho một Con đường Tơ lụa Thông tin sẽ biến đổi những khu vực Truyên thông Thông tin của một số nước trong khối ASEAN.

Đường Tơ Lụa mới: Việt Nam và Lào. Nguồn CNA

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: CNA, The New Silk Road, Ep 4: Vietnam & Laos: Bridging Hopes