Bảo vệ kỹ thuật số thực hành

Safeguard Defenders

Bảo vệ kỹ thuật số thực hành là một tài liệu hướng dẫn tự học về an ninh mạng cho những người hoạt động trong môi trường thù địch. Tài liệu này xác định các rủi ro và các giải pháp, và không giống như các tài liệu khác, tập trung vào các biện pháp dựa trên hành vi của người sử dụng. Giải pháp công nghệ chỉ là thứ cấp.

Bắt người, buộc tội tùy tiện. Nguồn: Safeguard Defenders

Phiên bản tiếng Anh có sẵn để tham khảo. Mỗi phiên bản địa phương hoá được dịch theo ngôn ngữ khác có thể thay đổi và khác với bản chính, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu ở những quốc gia cụ thể. Mỗi phiên bản bản địa hoá được phát triển cùng với nhiều luật sư, nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và nhân viên của tổ chức phi chính phủ tại các quốc gia có liên quan.Lời giới thiệu: An ninh mạng dựa trên hành vi là một tài liệu tập ngắn trung vào việc cải thiện an ninh và an toàn kỹ thuật số dựa vào hành vi an toàn, bằng cách giúp bạn thay đổi thói quen sử dụng máy tính và điện thoại theo cách mà có thể tăng sự an toàn cho bạn, người cùng hoạt động và nguồn tin.

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu trợ giúp và đào tạo, liên hệ với Safeguard Defenders. Bạn đọc có thể lấy cẩm nang Bảo vệ kỹ thuật số thực hành về đọc trên diện thoại android hay máy tính tại đây

Vào ngày 11/3/2020, @SafeguardDefend sẽ công bố báo cáo đầu tiên về việc công an Việt Nam buộc nhiều nhà báo, luật sư và người hoạt động phải “thú tội” trên truyền hình trước khi bị xét xử, thậm chí trước khi bị bắt chính thức.

Việt Nam cưỡng bức thú tội… Nguồn: Sageguard Defenders


Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Safeguard Defenders | Bảo vệ kỹ thuật số thực hành